DFS E?ELER

  Bu e?erler hem e?eleme makinalar?nda hem de elde kullan?labilir. Mekanik at?lyelerin ke?e, kal?p gibi vazge?ilmez par?alar?nda kolayca adapte edilebilir.

 

Size : 

Toplam uzunluk 85mm. Elmas uzunlu?u 45mm. ?aft ?ap?. 3.0mm.

 

     

 

 
   
     
 

Kum Say?s?:

Standart kum say?s?: D91 ( # 170 / 200 ), D126 ( # 120 / 140 ), D181 ( # 80 / 100 ).